כנס “נוסעים ושווים”

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-savethedate
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-newsletter
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-sign
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-sign
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-hotcard
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-podium
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-diplome
 • ‏‏‏‏‏‏tacbura-scedual
 • ‏‏‏‏tacbura-nametag
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-presentation
 • ‏‏‏‏‏‏‏‏tacbura-presentation
 • ‏‏‏‏tacbura-presentation
 • ‏‏‏‏tacbura-tamrurim
 • ‏‏‏‏tacbura-tamrurim
 • ‏‏‏‏tacbura-tamrurim
 • ‏‏‏‏tacbura-tamrurim
 • ‏‏‏‏tacbura-tamrurim
 • ‏‏tacbura-tamrurim
 • ‏‏tacbura-clouds

הכנס הבינלאומי לתחבורה ציבורית ושיתופית לאנשים עם מוגבלויות.

לכנס עיצבתי שפה גרפית שבאה לידי ביטוי בכל עיצוב נוסף שעוצב עבור הכנס הזה.

בתמונות ניתן לראות:
- עיצוב SAVE THE DATE
- עיצוב לו”ז הכנס כניוזלטר
- עיצוב שילוטי פנים וחוץ
- עיצוב כרטיס מנחה
- עיצוב למיתוג דוכן נואם
- עיצוב שילוטי עננים שנתלו בחלל הכנס
- תעודה הערכה “חביב הכנס”
- עיצוב לו”ז כפלייר
- עיצוב תגי שם
- עיצוב שקופיות למצגת שהוקרנו בכנס עצמו
- עיצוב מדבקות רצפה בצורת תמרורים

הכנס הופק ע”י “בית הרעיונות”